úterý 4. června 2013

Mizení / Fadeaway

Fotografie z cyklu Mizení (2011)
Photos from the cycle Fadeaway (2011)

To jsem já - Mikoláš Aleš

Pár stránek z komiksu o životě malíře Mikoláše Alše, který jsem nakreslila v roce 2010. Komiks doplnily karty ke hře Černý Petr s motivem Plzeňských domů ozdobených Alšovými sgrafity.
Few pages from the comic about the life and work of great czech painter Mikoláš Aleš. I drew the comic in 2010. It was added with playing cards themed pilsner buildings decorated with Aleš's sgraffitos.


Bedřich Smetana - Z mého života

Bedřich Smetana - Z mého života je mým prvním delším komiksem (23 stránek), který jsem nakreslila. Vznikl v zimním semestru 2008/2009 a v roce 2009 byl vystaven 
na kolektivní výstavě Czechriculum Vitae v  Muzeu komiksu v Bruselu.
Bedřich Smetana - From my life is the first larger comic (23 pages), which I drew. It was created during the  winter semester 2008/2009 and it was shown on the collective exhibition called Czechriculum Vitae in Belgian Comic Strip Center in 2009.
Logo pro Katedru bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci

Jedna z variant loga navrženého pro Katedru bohemistiky Univerzity Palackého 
v roce 2012. Logo nebylo realizováno.
One of the versions of logo, designed for the Department of Bohemian Studies
 at Palacký University in 2012. The logo wasn´t used.


Loga pro Českou republiku

Tato tři loga jsem vytvořila v roce 2011, pro veřejnou soutěž o logo České republiky, kterou vyhlásila společnost Czech Tourism. Bohužel organizátor nakonec soutěž zrušil.
I designed these three logos in the year of 2011, for a public competition for the logo of Czech Republic. The contest was organized by Czech Tourism, which unfortunatelly canceled it in the end. 
Jiná místa, jiné pokoje

Ukázka šesti maleb (70 x 60 cm, olej na plátně), které vznikly v zimě 2010/2011, během mého studijního pobytu na Akademii výtvarných umění v Lodži, 
v ateliéru malby pana profesora Mariana Kępińskeho.
Six paintings (70 x 60 cm, oil on canvas), created in the winter 2010/2011, 
during my study stay at the Academy of Fine Arts in Lodz, 
at the studio of profesor Marian Kępiński.


  


Evropa bez bariér

Dva plakáty vytvořené pro kolektivní výstavu Evropa bez bariér (2009)
Two posters designed for the collective exhibition Europe without barriers (2009)AIDS

dvě pohlednice z roku 2009 na podporu kampaně zaměřující se na prevenci onemocnění virem HIV
two postcards designed in 2009 for the campaign aimed at prevention of HIV diseasePřání

několik přání, která jsem vytvořila v roce 2011
few greeting cards, which I designed in 2011pondělí 3. června 2013

Korupce

Dva plakáty, které jsem vytvořila pro Virtuální bienále (2012),
 jehož tématem byla korupce.
Two posters, which I designed for the Virtual Biennial (2012), 
the collective exhibition, on the topic Corruption.

Vánoční známka

na podzim 2012 vydala Česká pošta Vánoční známku dle mého návrhu
in the autumn of 2012 Czech Post Office issued the Christmas stamp with my design